Dzień: 24 kwietnia 2017

Obowiązek udostępnienia lokalu spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązek udostępnienia lokalu spółdzielni mieszkaniowej

W ramach spółdzielni mieszkaniowych funkcjonować mogą mieszkańcy, posiadający różne tytuły prawne do lokali (jak spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, własność), z czym wiąże się w wielu przypadkach zróżnicowanie ich uprawnień (takich jak np. prawo dziedziczenia, o czym częściowo pisaliśmy tutaj). Warto jednak wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których obowiązki wszystkich…

Czytaj dalej
kontakt