Autor: Bartosz Czupajło

Odśnieżanie chodników – kto, kiedy i za co odpowiada

Odśnieżanie chodników – kto, kiedy i za co odpowiada

Zima za oknami powoli przybiera na sile (i mrozie), opady śniegu coraz częściej dają się we znaki, a za tym jak co roku powstają dziesiątki pytań dotyczących odpowiedzialności za utrzymanie chodników w należytym stanie. Dobrze jest wiedzieć, za co odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, kiedy i kogo można pociągnąć do odpowiedzialności za niewywiązywanie się z…

Czytaj dalej

Przymusowe ustanowienie zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej

Przymusowe ustanowienie zarządcy w małej wspólnocie mieszkaniowej

Tzw. małe wspólnoty mieszkaniowe (funkcjonujące w nieruchomościach budynkowych, w których łączna liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi nie więcej niż 7) nie muszą i z reguły nie ustanawiają zarządcy nieruchomości wspólnej. Wynika to z różnych względów, m.in. z chęci ograniczenia formalności i kosztów związanych ze sprawowaniem obowiązków przez zarządcę. W założeniu funkcjonowanie takiej wspólnoty powinno…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieprawdziwych danych dot. spółdzielni

Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieprawdziwych danych dot. spółdzielni

Prawo spółdzielcze nakłada na członka organu spółdzielni odpowiedzialność karną za ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi. Zgodnie z art. 267d Prawa spółdzielczego kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności…

Czytaj dalej

Obowiązek udostępniania dokumentów dot. spółdzielni mieszkaniowej

Obowiązek udostępniania dokumentów dot. spółdzielni mieszkaniowej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: SpMieszkU) nakłada na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej (SM), jej pełnomocnika oraz likwidatora obowiązek udostępnienia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów związanych z funkcjonowaniem SM. Niewydanie członkowi spółdzielni dokumentów wskazanych we wniosku jest wykroczeniem, a sam obowiązek ma charakter bezwzględnie obowiązujący i wymusza na władzach spółdzielni rzetelne i transparentne prowadzenie…

Czytaj dalej

Zarząd powierzony w tzw. “spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych

Zarząd powierzony w tzw. “spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych

W spółdzielni mieszkaniowej, w której nie wyodrębniono odrębnej własności lokali i spółdzielnia pozostaje wyłącznym właścicielem całej nieruchomości, zarząd wykonuje swoje zadania określone w statucie spółdzielni oraz uchwałach podjętych przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody członków spółdzielni na dokonanie określonej czynności. Podobnego stwierdzenia nie można jednak sformułować w sposób stanowczy w…

Czytaj dalej

Przestępstwo niegospodarności – na co zarządcy powinni uważać

Przestępstwo niegospodarności – na co zarządcy powinni uważać

Członkowie zarządu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej wybierani są często – zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek – spośród mieszkańców danej wspólnoty lub spółdzielni. Motywowane jest to zwykle chęcią ograniczenia kosztów związanych z powierzeniem zarządzania jednostką podmiotowi zewnętrznemu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale również i wady. Wybrani we wskazany wyżej sposób członkowie zarządu znajdują się wówczas…

Czytaj dalej

Prawnokarna droga dochodzenia roszczeń

Prawnokarna droga dochodzenia roszczeń

Niewykonanie umowy przez jedną ze stron może być niekiedy kwalifikowane jako przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k., co może dawać wierzycielowi możliwość zwiększenia efektywności dochodzenia wierzytelności. Ponadto, okoliczność ta może zostać wykorzystana jako prawnokarna droga dochodzenia roszczenia, które na pierwszy rzut oka jest przedawnione. Niejednokrotnie zdarza się, że strona danej umowy zostaje nieuczciwie…

Czytaj dalej
kontakt