Autor: Łukasz Ciskowski

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 01.01.2019 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 01.01.2019 r.

Wiele wspólnot mieszkaniowych mierzy się obecnie z zagadnieniem przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w jego własność. Impulsem do rozważań na ten temat są daleko posunięte plany ustawodawcy co do „automatycznego” przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W obawie przed zmianą warunków przekształcenia i celem jej wyprzedzenia wspólnoty mieszkaniowe decydują się na wszczęcie procedury przekształceniowej na dotychczasowych zasadach….

Czytaj dalej

RODO czyli dane osobowe we wspólnocie mieszkaniowej

RODO czyli dane osobowe we wspólnocie mieszkaniowej

Dane osobowe we wspólnocie mieszkaniowej to temat bardzo istotny z punktu widzenia prywatności jej mieszkańców. Informacje o zaległościach płatniczych, personaliach osób zamieszkujących lokal czy też treści aktów notarialnych (umowy nabycia lokali) są szczególnie wrażliwe dla osób których dotyczą i tym samym już dziś wymagają podwyższonych standardów ochrony. Powyższą dziedzinę czekają jednak bardzo istotne zmiany związane…

Czytaj dalej

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu

Obecnie ciężko znaleźć nowo powstałe osiedle bez lokali użytkowych w parterach budynków. Decyzja w tym zakresie powstaje już na etapie projektowania i ma dla dewelopera dość oczywiste uzasadnienie ekonomiczne. W większości przypadków również sami mieszkańcy są zadowoleni z istniejących w ramach osiedla sklepów i punktów usługowych. Problemy, z którymi zgłaszają się wspólnoty dotyczą jednak sytuacji,…

Czytaj dalej

„Ustawa śmieciowa” w 2017 – nowe zasady segregacji odpadów

„Ustawa śmieciowa” w 2017 – nowe zasady segregacji odpadów

Dnia 1 lipca 2017 roku weszło w życie nowe prawo dotyczące segregacji odpadów. Pod pojęciem „nowej ustawy śmieciowej” kryje się w rzeczywistości nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W tym artykule podsumuję zmiany, które wprowadza rozporządzenie i ich skutki z perspektywy wspólnot mieszkaniowych. Co tak naprawdę się zmienia?…

Czytaj dalej

Czy grillowanie na balkonie w bloku jest legalne?

Czy grillowanie na balkonie w bloku jest legalne?

Okres letni sprzyja organizowaniu spotkań towarzyskich przy grillu. W tym celu mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie wykorzystują przylegające do ich mieszkań balkony, loggie i tarasy. Nie wszyscy akceptują jednak takie zachowania, szczególnie jeżeli okazują się dokuczliwe dla sąsiedztwa. W tym artykule postaram się przedstawić wszystkie argumenty natury prawnej, które mogą być pomocne przy rozstrzygnięciu sporu o…

Czytaj dalej

Czy drzwi do lokalu mogą otwierać się na zewnątrz?

Czy drzwi do lokalu mogą otwierać się na zewnątrz?

Sposób otwierania drzwi do lokalu to temat, który często pojawia się w przypadku remontowania lokali w starszym budownictwie. Celem uatrakcyjnienia lokalu (zaoszczędzenie przestrzeni, wygoda przy poruszaniu się wewnątrz lokalu itp.) właściciele niejednokrotnie decydują się na montaż drzwi otwieranych na zewnątrz. W tym artykule postaram się wyjaśnić kiedy taka zmiana jest możliwa i jakie znaczenie ma…

Czytaj dalej

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej

Wprowadzenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej

Wielu osobom monitoring nieodłącznie kojarzy się z bezpieczeństwem. Z drugiej zaś strony, stanowi on jedną z istotnych metod ingerencji w prywatność człowieka. Pogodzenie tych dwóch wartości jest problematyczne dla każdego, kto choć przez chwilę zastanowi się nad ich wzajemną relacją. W tym artykule czytelnik nie znajdzie odpowiedzi na pytanie czy wprowadzenie monitoringu we wspólnocie mieszkaniowej…

Czytaj dalej

Przebieg corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

Przebieg corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

Kontynuując tematykę corocznych zebrań właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej, tym razem chciałbym przedstawić praktyczne aspekty związane z samym ich przebiegiem. Doświadczenie pokazuje, że wiele istotnych pytań związanych z takimi kwestiami jak sposób liczenia głosów czy uprawnienia przewodniczącego zebrania, pojawia się dopiero w jego trakcie i rozstrzygane są spontanicznie bez właściwej weryfikacji. Chcąc uchronić wspólnoty mieszkaniowe przed…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu za długi wobec wspólnoty mieszkaniowej

Odpowiedzialność współwłaścicieli lokalu za długi wobec wspólnoty mieszkaniowej

W wielu przypadkach jeden lokal stanowi własność większej ilości osób. Pomijając szczególny rodzaj współwłasności wynikający z małżeństwa (tzw. współwłasność łączna), lokal może być przedmiotem współwłasności („zwykłej”) m.in. w wyniku jego odziedziczenia przez określone grono spadkobierców, czy też w wyniku wspólnego zakupu przez osoby pozostające w związku nieformalnym. Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie,…

Czytaj dalej

Organizacja corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

Organizacja corocznego zebrania we wspólnocie mieszkaniowej

W „dużych” wspólnotach mieszkaniowych początek roku nieodłącznie kojarzy się z organizacją rocznego zebrania ogółu właścicieli lokali. Takie zebranie stanowi gwarancję dla każdego członka wspólnoty, że jego głos (przynajmniej formalnie) zostanie usłyszany i uwzględniony w procesie podejmowania decyzji. Z uwagi właśnie na tę gwarancyjną funkcję ustawa o własności lokali wymaga, aby „duże” wspólnoty mieszkaniowe spotykały się…

Czytaj dalej
kontakt