Blog

Wszystko o wspólnotach

Przestępstwo niegospodarności – na co zarządcy powinni uważać

Przestępstwo niegospodarności – na co zarządcy powinni uważać

Członkowie zarządu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej wybierani są często – zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek – spośród mieszkańców danej wspólnoty lub spółdzielni. Motywowane jest to zwykle chęcią ograniczenia kosztów związanych z powierzeniem zarządzania jednostką podmiotowi zewnętrznemu. Takie rozwiązanie ma swoje zalety, ale również i wady. Wybrani we wskazany wyżej sposób członkowie zarządu znajdują się wówczas…

Czytaj dalej

Odwołanie dewelopera z funkcji zarządcy nieruchomości wspólnej

Odwołanie dewelopera z funkcji zarządcy nieruchomości wspólnej

Istnieje wiele uzasadnionych przyczyn, dla których w toku formowania się „dużej” wspólnoty mieszkaniowej zarząd nieruchomością wspólną powierzany jest deweloperowi lub podmiotowi przez niego wyznaczonemu i kontrolowanemu. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne, jeżeli proces wyodrębniania i sprzedaży lokali jest rozciągnięty w czasie i nie można rozsądnie mówić o jakichkolwiek zdolnościach organizacyjnych właścicieli poszczególnych lokali. Ich liczba…

Czytaj dalej

Prawnokarna droga dochodzenia roszczeń

Prawnokarna droga dochodzenia roszczeń

Niewykonanie umowy przez jedną ze stron może być niekiedy kwalifikowane jako przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 k.k., co może dawać wierzycielowi możliwość zwiększenia efektywności dochodzenia wierzytelności. Ponadto, okoliczność ta może zostać wykorzystana jako prawnokarna droga dochodzenia roszczenia, które na pierwszy rzut oka jest przedawnione. Niejednokrotnie zdarza się, że strona danej umowy zostaje nieuczciwie…

Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń w imieniu wspólnoty mieszkaniowej – etap podejmowania decyzji

Dochodzenie roszczeń w imieniu wspólnoty mieszkaniowej – etap podejmowania decyzji

Wśród osób zajmujących się na co dzień sprawami wspólnot mieszkaniowych pewną „sławę” zdobyła już uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2014 roku (sygn. akt III CZP 84/13). Zgodnie z jej treścią, właściciele poszczególnych lokali są uprawnieni do przeniesienia na wspólnotę mieszkaniową uprawnień przysługujących im wobec sprzedawcy w związku z wadami nieruchomości wspólnej. W ten…

Czytaj dalej
kontakt