Fundacja współdzielnia

wspieramy rozwój wspólnot

Fundacja Współdzielnia powstała w odpowiedzi na prężny rozwój budownictwa mieszkaniowego i wiążące się z nim powstawanie coraz większej ilości wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Wierzymy bowiem, że społeczeństwo obywatelskie zaczyna się od aktywności i świadomości prawnej w zakresie najbliższych nam społeczności. W związku z tym działania podejmowane przez Fundację mają przede wszystkim charakter edukacyjny – dążymy do rozpowszechniania wiedzy na temat podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Statutowe cele Fundacji to:

  1. Wspieranie i upowszechnianie samorządności w ramach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
  2. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  3. Wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
  4. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;
  5. Zwiększanie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa;
  6. Edukacja prawna w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.
kontakt